© 2017 av Jag hjärtar

Happy Training by MKA, The Studio Brandthovdagatan 16, 72135 Västerås

Sök

Om att googla.


Google är bra. Absolut. Men det borde finnas ett "sjukdomslås" på det hela.

Typ som alkolås på bilar och bussar.

Googla på förhöjda levervärden. Eller inte.


56 visningar