Sök

Om att googla.


Google är bra. Absolut. Men det borde finnas ett "sjukdomslås" på det hela.

Typ som alkolås på bilar och bussar.

Googla på förhöjda levervärden. Eller inte.


0 visningar

© 2017 av Jag hjärtar

Happy Training by MKA, The Studio Brandthovdagatan 16, 72135 Västerås