Sök

Sendrag.


Får du sendrag ibland?

De flesta - såvitt jag känner till - drabbas ibland av just sendrag. 

Och då i fötterna. 

Jag är lite annorlunda.

Jag får sendrag i Platysma.

Platysma?

I halsen. Eller i en muskel på halsen rättare sagt.

Så här ser den ut.


0 visningar

© 2017 av Jag hjärtar

Happy Training by MKA, The Studio Brandthovdagatan 16, 72135 Västerås